Tietosuojaseloste

Suomen henkilötietolaki,

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014), http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917

Rekisterin ylläpitäjä

Aletan Group Oy

Y-tunnus 3344753-8

Penttilänkuja 12

31900 Punkalaidun

Rekisterin yhteyshenkilö

Alexandra Linnalahti, Penttilänkuja 12, 31900 Punkalaidun, info@eko-koti-kauneus.fi

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvailee, kuinka sinun tietojasi kerätään, käytetään ja jaetaan, kun vierailet tai teet ostoksia eko-koti-kauneus.fi -sivullamme.

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Uutis- ja markkinointikirje (sähköpostilista)

Rekisteriin liittyvät sivustot

http://www.eko-koti-kauneus.fi

Kuka, mitä ja kenelle?

Aletan Group Oy (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustolla käyviä henkilöitä ja asiakkaita, erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja yrittäjiä.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

voimme täyttää sivun kautta tehdyt tilaukset

tarkastella tilauksia ja mahdollisia petoksia tai riskejä

asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen

palvelujen toteuttaminen

asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen

asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen

jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Instagramin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja

tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston tuotteiden ostamisen kautta, käyttäjätilin luomisesta tai sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon tilauksen tehneeseen ja sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Sinusta kerättävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Syntymäaika

Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana

Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- kilpailuvastaukset, peruutustiedot

Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit

Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi mitä tuotteita katselet, mitkä hakusanat tai nettisivut ovat ohjanneet sivustollemme, tietoa siitä kuinka käytät sivuamme, toimintojen ajankohta.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä saapuvissa sähköpostiviesteissä olevan linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (peruuta tilaus).

Mikäli käyttäjä saa edelleen postia, otathan yhteyttä rekisterin ylläpitäjään sähköpostitse info@eko-koti-kauneus.fi

Maksuliikenteen tiedot

Maksujen välittäjänä toimii Paytrail. Asiakkaan maksamisen tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksunvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

Älä jäljitä

Emme muokkaa sivumme tietokokoelmaa emmekä harjoita tiedon keräystä nähdessämme älä jäljitä -signaalin selaimessasi.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 12 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi, – myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tekee ostoksen, liittyy sähköpostilistalle tai luo käyttäjätilin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Suojaus

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi markkinointiin keskittyvä yritys. Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan 4 kertaa vuodessa.

Jokaisella työntekijällä tai yhteistyökumppanilla on omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Yritys antaa käyttöoikeuden tarvittavuuden perusteella, tarkistaa käyttöoikeudet neljännesvuosittain ja lopettaa käyttöoikeuden 24 tunnin kuluessa työntekijän irtisanomisesta tai yhteistyökumppanin sopimuksen irtisanomisesta. Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä (VPN), kun käsittelee henkilötietoja.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Suoramarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain pykälän 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Eko Koti Kauneus, Harjuntie 56, 99110 Kaukonen. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Eko Koti Kauneus asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan kirjautumalla sivun eko-koti-kauneus.fi henkilökohtaiselle käyttäjätililleen.

Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Alaikäiset

Yrityksen sivustolla olevat palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäiselle. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä.

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

Tiedonsaantioikeus

Käsittelyn rajoittamisen oikeus

Korjausoikeus

Oikeus tulla unohdetuksi

Suostumuksen peruuttamisen oikeus

Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Evästeet

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä.  Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Mitä evästeitä yritys käyttää?

Yritys käyttää seuraavia evästeitä:

kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)

analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta. Tiedot, joita Google Analytics kerää, ovat anonymisoituja.)

kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook, Google, Instagram mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Evästeiden poistaminen

Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, sinulla on siihen täysi oikeus. Sinun kannattaa tutustua selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kerran vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla info@eko-koti-kauneus.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 12.5.2020

Shopping Cart
Scroll to Top